. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по БИОЗЕМЕДЕЛИЕ И БИОКОНТРОЛ
 
 
Каталожен номер:
14748
Област:
Агрономство
Дисциплина:
БИОЗЕМЕДЕЛИЕ И БИОКОНТРОЛ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
In vivo оценка на ефективността на микробиални биопрепарати при насаждения от Vitis vinifera сорт Болгар
Страници:
69 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
СУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
21.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Използвани съкращения ......................................................... 4 стр.
2. Увод .......................................................................................... 5-6 стр.
3. Литературен обзор .................................................................. 7-38 стр.
4. Цел и задачи ............................................................................ 39 стр.
5. Материали и методи ............................................................... 39-54 стр.
6. Резултати и обсъждане ........................................................... 54- 62 стр.
7. Изводи ...................................................................................... 63 стр.
8. Използвана литература ........................................................... 64-73 стр.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021