. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Политика и публична власт
 
 
Каталожен номер:
14707
Област:
Политология
Дисциплина:
Политика и публична власт
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Изпълнителна власт
Страници:
21 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
15.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
I. Въведение..............................................................................3
II. Изложение.............................................................................4
ГЛАВА ПЪРВА – Същност на изпълнителната власт.........4
1. Понятие за държавно управление. ......................................4
2. Понятие за изпълнителна власт............................................6
3. Държавен административен апарат.....................................9
ГЛАВА ВТОРА - Централни органи на изпълнителната власт.Същност и правомощия......................................................13
1. Министерски съвет. Правомощия.....................................13
2. Министър – председател. Заместник министър – председател. Министри....................................................................16
ГЛАВА ТРЕТА – Териториални органи на изпълнителната власт. Същност и правомощия......................17
1.Областен управител...........................................................17
2. Кмет......................................................................................19
III. Заключение...............................................................................20
IV. Използвана литература...........................................................21
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021