. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Лесовъдство
 
 
Каталожен номер:
14694
Област:
Други
Дисциплина:
Лесовъдство
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Анализ на Пан-европейските количествени критерии и индикатори за устойчиво стопанисване на горите и горските територии на община Велинград
Страници:
135 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
Лесотехнически университет
Година:
2017
Добавена в сайта на:
07.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Увод 2
I. Литературен обзор 4
II. ОБЕКТ, ЦЕЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА 14
2.1. Обект на изследване. 14
2.2. Цел на изследване 14
2.3. Метод на работа 15
2.3.1. Район на планиране 15
2.3.2. Методика за изследване на пан-европейски количествени индикатори за устойчиво стопанисване на горите 16
III. Характеристика на обекта на проучване 52
III.1. Общи данни за района на проучване 52
III.2. Географско положение 53
III.3. Релеф 53
III.4. Геоложки строеж и петрографски състав 57
III.5. Климатични условия 59
III.6. Почви 63
III.7. Ерозия 64
III.8. Растителност и типове месторастения. 66
IV. Приоритети за развитие на горите и горските територии: 70
IV.1. Обща характеристика на приоритетите за развитие 70
IV.2. Характеристика на избраните приоритети 71
V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 79
V. 1. Критерии за устойчивост – обща информация 79
V. 2. Резултати от проучването на критерии С1 82
V.3. Резултати от проучването на критерии С2 89
V.4. Резултати от проучването на критерии С3 95
V.5. Резултати от проучването на критерии С4 111
V.6. Резултати от проучването на критерии С5 122 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021