. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Съвременни политически системи
 
 
Каталожен номер:
14686
Област:
Икономика
Дисциплина:
Съвременни политически системи
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Политическите системи и държавното устройство. Унитарна държава. Федерация. Конфедерация
Страници:
15 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
ВУСИ
Година:
2021
Добавена в сайта на:
07.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД 3
I ГЛАВА
СЪВРЕМЕННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ 4
1.Класификация и характеристика на политическите системи на Древността 4
1.1. Монархия 4
1.2. Аристокрация 4
1.3. Олигархия 4
1.4. Демокрация 4
1.5. Тирания 4
1.6. Древноизточната деспотия 5
1.7. Римска диктатура 5
1.8. Империя 5
2. Политически системи и режими 5
2.1. Политическа система – същност , видове 5
2.2. Елементи на демократичната политическа система. 6
2.3. Политически режим 9
3.Политическите системи на съвременните демокрации 7 3.1. Политическите системи на съвременните демокрации 7
3.2. Съвременните политически демокрации. 7
3.3. Съвременните политически демокрации 8
3.4. Моделът на съвременната политическа демокрация 8

II. ГЛАВА
ДЪРЖАВНО УСТРОИСТВО.ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФОРМА НА ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО.- УНИТАРНА ДЪРЖАВА, ФЕДЕРАЦИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯ. 8
1.Форми на държавно управление. 8
1.1. Монархии 8
1.2 Републики. 9
1.3. Президентска форма на управление. 9
1.4. Парламентарна форма на управление. 10
1.5.Полупрезидентска форма на управление. 11
2.Форма на държавно устройство. 12
3.Унитарна държава. 12
4.Федерация. 12
5.Конфедерация. 13
6.Федерация. 13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14
ИЗПЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 15
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022