. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Данъчна система и контрол
 
 
Каталожен номер:
14684
Област:
Други
Дисциплина:
Данъчна система и контрол
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Методология на данъчния контрол
Страници:
17 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
ВУСИ
Година:
2021
Добавена в сайта на:
07.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ АБРЕВИАТУРИ/СЪКРАЩЕНИЯ 3
УВОД 4

ГЛАВА ПЪРВА:
1.МЕТОДОЛОГИЯ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ. 5
1.1. Основни форми на данъчен контрол 5
1.2. Ревизия 5
1.3. Проверка 6
1.4. Извънредни проверки 7

ВТОРА ГЛАВА: ИЗМАМИ С ДДС. 9
1. Първа група, включваща методи за укриване на данъчни задължения по ДДС 9
1.1.Укриването на облагаеми приходи се извършава по три основни начина:. 9
1.2.Инструмент за укриване на ДЗ по ДДС с подценяване на фактура 9
1.3.Инструмент за укриване на данъчни задължения по ДДС с надценяването
на облагаемите разходи 10
2. Втората група, обхващаща методи за източване на ДДС 10
2.1. Измама с неплатежоспособния търговец. 11
2.2. Международна кръгова измама (carousel fraud). 11
2.3. Измами с ДДС сметка 12
3. Задачи на проверяващия орган 12


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022