. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
14595
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изучаване на съществително име във втори клас
Страници:
47 стр.
Цена:
73 лв.
Университет:
СУ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
22.08.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
2
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД……………..…………………………………………………………………..…. 2
ПЪРВА ГЛАВА:

Концептуални основи

1.1. Проблеми в обучението………………………………………………….5
1.2. Анализ на учебната документация…………...…………………………6
1.3. Методи, спомагащи овладяването на учебния материал…...…………12

ВТОРА ГЛАВА:

Представяне на добър педагогически опит

2. 1. Обща характеристика на цикъла от уроци/ дейности………………..15
2.2. Урок № 1...................................................………………...……………..20
2.3. Урок № 2 ...................................................………………………………24
2.4. Урок № 3 ...................................................………………………………27
2.5. Урок № 4 ...................................................………………………………30
2.6. Урок № 5 ...................................................………………………………32

ТРЕТА ГЛАВА:

Представяне и анализ на резултатите

3.1. Инструментариум и резултати……………………………………….35
3.2. Анализ на получените резултати…………………………………….35

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ……………………………………….…………..…36


ЛИТЕРАТУРА……...………………………..…….……………………...41


ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………...………………………42

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024