. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по МИО
 
 
Каталожен номер:
14577
Област:
МИО
Дисциплина:
МИО
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Дигитален маркетинг. Управление на вирусни кампании в интернет
Страници:
68 стр.
Цена:
130 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2020
Добавена в сайта на:
21.08.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод...................................................................................................................................2
Глава 1. Дигитален маркетинг – същност, особености, приложение..................5
1.1. Същност и развитие на дигиталния маркетинг.............................................5
1.2. Сфрери на влияние на дигиталния маркетинг. Канали и компоненти на дигиталния маркетинг......................................................................................8
1.3. Дигиталеният маркетинг в епохата на Web 2.0........................................... 19
1.4. Международен маркетинг..............................................................................20
1.5. Тенденции в дигиталния маркетинг .............................................................23
1.6. Инструменти на дигиталния маркетинг .......................................................26
1.7. Дигитална маркетингова стратегия ..............................................................32

2. Глава 2. Вирусен маркетинг и вирусни (viral) кампании в интернет............35
2.1. Същност и особености на вирусния маркетинг.............................................35
2.2. Маркетинг от уста на уста...............................................................................38
2.3. Buzz Marketing...................................................................................................42
2.4. Измерване на успеха на вирусните кампании................................................43
2.5. Управление на вирусни кампании в интернет...............................................45

3. Глава 3. Анализ на вирусни кампании.................................................................51
3.1. Примери за вирусни кампании в международен план...................................51
3.2 Анализ на случаи – липсващите кръстове от опаковките на „Lidl” и „Такса празен стол“..................................................................................................................53
3.3 Изводи и препоръки.............................................................................................63

Заключение

Използвана литература

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024