. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Практикум по човешки ресурси
 
 
Каталожен номер:
14417
Област:
Икономика
Дисциплина:
Практикум по човешки ресурси
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Практикум по човешки ресурси
Страници:
20 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
ИУ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
16.07.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
1. Основна цел на Практикума - като организация и очаквани резултати.........................стр. 3
2. Представяне на фирмите.....................................................................................................стр. 3
2.1. Фирма „Преференция“ ЕООД...........................................................................стр. 3
2.2. Фирма „Планекс“ ЕООД....................................................................................стр. 3
2.3. Фирма „Аурубис България“ АД........................................................................стр. 4
2.4. Фирма „HR Services Outsoursing“......................................................................стр. 5
2.5. Компания „Fourth“..............................................................................................стр. 6
2.6. Компания „Teamtime International“...................................................................стр. 6
3. Основни акценти в УЧР в представените организации....................................................стр. 7
3.1. Фирма „Преференция“ ЕООД...........................................................................стр. 7
3.2. Фирма „Планекс“ ЕООД....................................................................................стр. 7
3.3. Фирма „Аурубис България“ АД........................................................................стр. 8
3.4. Фирма „HR Services Outsoursing“......................................................................стр. 9
3.5. Компания „Fourth“..............................................................................................стр. 9
3.6. Компания „Teamtime International“...................................................................стр. 9
4. Сравнение на използваните подходи, методи, системи за УЧР.....................................стр. 10
5. Извеждане на силни и слаби страни в УЧР, установяване на „добри практики“.........стр. 13
6. Обобщения и лична позиция относно УЧР в представените организации...................стр. 18
Източници..............................................................................................................................стр. 20 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024