. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Предучилищна педагогика
 
 
Каталожен номер:
14349
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Предучилищна педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6 – 7-ГОДИШНИ)
Страници:
197 стр.
Цена:
150 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
15.02.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод 4
ГЛАВА ПЪРВА 10
ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА ПРОБЛЕМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ДЕТСТВОТО ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 10
1.1. Същност на природонаучните компетенции в детството 10
1.2. Интерактивността - център на педагогическо взаимодействие "дете-природа" 22
1.3. Колекционирането - средство за образователна интеракция при ориентиране на детето в природния свят 34
1.4. Познавателни възможности на 6-7-годишните деца за развитие на природонаучни компетенции чрез обучение по Околен свят 44
ГЛАВА ВТОРА 56
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ АСПЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОРИЕНТИРАНЕ НА ШЕСТ-СЕДЕМГОДИШНИТЕ ДЕЦА В ПРИРОДНИЯ СВЯТ 56
2.1. Хипотеза, задачи и етапи на проучването 56
2.2. Организация и методика на изследването 57
ГЛАВА ТРЕТА 69
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА НА МОДЕЛА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ШЕСТ-СЕДЕМГОДИШНИТЕ ДЕЦА В ПРИРОДНИЯ СВЯТ 69
3.1. Анализ на резултатите от проведени анкетни проучвания 69
3.1.1. Учителите за ранното подготвяне и изявяване на природонаучни компетенции чрез интерактивни образователни технологии за ориентиране в природния свят 69
3.1.2. Анкетно проучване на отношението на родителите към колекционирането като форма за активно взаимодействие на децата с природата 81
3.2. Моделиране на процеса на развитие на природонаучни компетенции чрез интерактивни образователни технологии 94
Методически материали 113
Ресурсно обезпечаване на проекта 113
Примери за екологично колекциониране 115
Примери за екологично презентиране 116
Примерни теми за проектна работа 116
3.3. Сравнителен анализ на резултатите от изследването в констатиращия и контролния етап на експеримента 117
3.3.1. Анализ на резултатите от констатиращия етап на експеримента 117
3.3.2. Анализ на резултатите от проведено интервю с фокус група от констатиращия етап 122
3.3.3. Анализ на резултатите от контролния етап на експеримента 134
3.3.4. Анализ на резултатите от проведено интервю с фокус група от контролния етап 145
Изводи и заключение 162
Използвани източници 169
ПРИЛОЖЕНИЯ 175
Приложение 1 175
Приложение 2 179
Приложение 3 180
Приложение 4 182
Приложение 5 200
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021