. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА
 
 
Каталожен номер:
14348
Област:
Технически науки
Дисциплина:
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
КОНСТРУКЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ГОРИВНА АПАРАТУРА НА АВТОМОБИЛ
Страници:
62 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС
Година:
2018
Добавена в сайта на:
15.02.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение стр. 4
1. Характеристики на автомобил „Пежо Партнер“ стр. 6
1.1. Основни размери на автомобила стр. 6
1.2. Конструкция на автомобила стр. 8
2. Типове дизелова горивна апаратура стр. 10
2.1. Предимства на дизеловите двигатели стр. 11
2.2. Преглед на горивни системи Common Rail стр. 13
3. Конструкция на горивна апаратура на „Пежо Партнер“ стр. 27
3.1. Двигател на „Пежо Партнер“, DV-6 стр. 27
3.2.Обща компановка на Горивната апаратура на „Пежо Партнер“
- BOSCH EDC16 C3 стр. 28
3.3. Основни елементи на горивната апаратура стр. 33
4. Параметри на надеждността на на горивна апаратура стр. 47
4.1. Основни параметри на надеждността на техническите системи стр. 47
4.2. Основни параметри на надеждността на автомобила стр. 47
4.3. Статистическо изследване на отказите на горивната апаратура стр. 49
Заключение стр. 59
Литература стр. 61

Приложения
Приложение 1 Конструкция на горивна апаратура EDC15-C2 на BOSCH ( към фиг. 2.2)
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021