. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Телекомуникации
 
 
Каталожен номер:
14345
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Телекомуникации
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проектиране на широколентов квадратурен мост с дефекти в заземената равнина
Страници:
52 стр.
Цена:
70 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
15.02.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

Увод................................................................................................................................4Глава първа – Литературен обзор...........................................................................6
Глава втора – Теоретична част...............................................................................24
Глава трета – Инженерно решение на поставената задача............................40
Глава четвърта – Анализ на получените резултати, приложимост и изводи………………………………………………………………………………...49
Използвана литература..........................................................................................51
Списък на използваните означения и съкращения..........................................52 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021