. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Счетоводство и анализ
 
 
Каталожен номер:
14113
Област:
Икономика
Дисциплина:
Счетоводство и анализ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Анализ на ликвидността на банките
Страници:
66 стр.
Цена:
66 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2018
Добавена в сайта на:
09.06.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

Увод………………………………………………………………………….стр. 2
I. Теоретична постановка на ликвидността на банките
1. Същност, значение и особености на банкова ликвидност…………….стр. 3
2. Основни причини за появата на недостиг от ликвидност (ликвидна криза)…………………………………………………………………………стр. 8
3. Теоретични принципи за поддържане на ликвидността……………...стр. 25

II. Планиране и методи за управление на ликвидността
1. Методи за управление на ликвидността…………………………………стр.33
2. Планиране на ликвидността на банките…………………………………стр.51
3. Показатели за установяване на банковата ликвидност………………..стр.54
4. Мерки за въздействие на БНБ за регулиране на ликвидността на търговските банки…………………………………………………………..стр.59

Заключение…………………………………………………………………..стр.63

Списък на използваната литература………………………………………стр.65 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021