. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Информатика
 
 
Каталожен номер:
1407
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Информатика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Бази от данни
Страници:
42 стр.
Цена:
31 лв.
Добавена в сайта на:
07.12.2014
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Дисциплина: Управление на информационни системи

Съдържание

Бази от данни в УИС
Управленски информационни системи
Бази от данни
1.Главни характеристики на БД и СУБД
1.1. Главни характеристики на БД са:
1.2. Главни характеристики на СУБД са:
2.Логически и физически информационни единици
2.1. Логическа база от данни
2.2. Физически запис
Необходимост от бази от данни в УИС
Недостатъци на файловата организация
Предимства на БД
Недостатъци на БД
Същтност на базите от данни
Освновни критерии за избор на СУБД
Компоненти на БД
1.Администратор на базата от данни
2.Системните програмисти
3.Приложните програмисти
4.Крайните специалисти
5.Спомагателни средства на базата от данни
6.Езици за запитване
7.Речници на данните
8.Спомагателни средства за наблюдение и оценка
9.Генератори на отчети
10.Архивиране и възстановяване
11.Управление на конкурентния достъп
12.Физическа реорганизация
Архитектура на базите от данни
Глобална логическа организация
Външна организация
Вътрешна организация (физическият модел)
Проектиране на бази от данни
Нива за вземане на решения
Стратегическо планиране
Тактическо планиране и управление
Оперативното планиране и управление
Доставяне на информация
Модели
Приложен софтуер
Директно искане
Разработване на системи, подпомагащи вземането на решения
Използване на езици от много високо ниво
Използване на електронни таблици
Използване на експертни системи и програмни среди
Използване на генератори на модели
Връзка и типове връзки
Връзки 1:n (“едно към много”)
Връзки m:n (“много към много”)
Връзка от типа 1:1
Модели и схеми
Структури на данните и реализация
Мрежови модели
Структура на модела
Йерархични модели
Структура на модела
Концептуална, вътрешна и външна схеми
Релационни модели
Структура на модела
Предимства на релационните системи:
Концептуална, вътрешна и външна схеми


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024