. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Химия
 
 
Каталожен номер:
14010
Област:
Химия и Металургия
Дисциплина:
Химия
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Сяра и съединенията й
Страници:
10 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
СУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
01.06.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
Стр.
1.Теоретична част
1.1 Място в учебното съдържание на сярата
1.2 Учебно съдържание
1.3 Химични свойства
1.4 Разпространение, употреба и значение 3
3
3
3
4
2. Практическа част
2.1 Алотропни форми
2.2 Реакция на желязо и сяра 5
5
5
2.3 Получаване на SO2 и демонстриране на редукционните му свойства 5
2.4 Получаване на H2S и демонстриране на свойства му 5
2.5 Горене на сяра в кислородна среда 5
2.6 Поемане на влага от въздуха 5
2.7 Овъгляване на захар 7
3. Задачи 8
4. Използвани източници 9


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024