. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Международно публично право
 
 
Каталожен номер:
13928
Област:
Икономика
Дисциплина:
Международно публично право
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Международна правна защита на бежанците
Страници:
17 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
18.05.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
1. Увод……………………………………………………………………….………...……3
2. Осигуряване на правна защита и защита на основните права ……………………….4

3. Институционална система………………………………………...…………………….5
4. Международно бежанско право. Основните инструменти за закрила на прокудените от родните си места....………………………………………………………9
5. Политика на Европейския съюз в областта на убежището…………..………………10

6. Национално законодателство касаещо даването на убежище………………………..11
7. Определяне на бежански статут и подобряване на качеството на процедурите за убежище ………………….……………………………...……............................................12

8. Заключение………………………………………………………………………..……...15
9. Използвана литература……………………………………………………….……....….17 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024