. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Тактика на оперативно-издирвателната дейност
 
 
Каталожен номер:
13914
Област:
Икономика
Дисциплина:
Тактика на оперативно-издирвателната дейност
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Същност на оперативно-издирвателната дейност
Страници:
13 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
18.05.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

1. Увод……………………………………………………….……..………….………..……3
2. Същност на оперативно-издирвателната дейност …………….………………...……..4
3. Цели на оперативно-издирвателната дейност……………...………………………..….8
4.Принципи на оперативно-издирвателната дейност…………..…………………………9
5. Заключение …….……………………………….……………………………………..…12
6. Използвана литература ……………………………………………..…………………...13


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023