. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
13241
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ – СЪЩНОСТ, ВЪЗМОЖНОСТИ, РИСКОВЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Страници:
84 стр.
Цена:
48 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
04.03.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 1

ГЛАВА ПЪРВА. НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ, СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ 5
1. Нормативни разпоредби, свързани с електронната търговия 5
1.1. Регламентация в Закона за електронната търговия 5
1.2. Разпоредби в Закона за защита на потребителите, касаещи електронната търговия 11
1.3. Нормативни основи за електронната търговия, предвидени в Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи 14
2. Същност на електронната търговия 16
2.1. Намиране и филтриране на информацията 23
2.2. Сигурност на информацията и правомерен достъп 25
2.3. Универсален достъп до информацията 27
2.4. Мениджмънт на цената и финансови инструменти 28
3. Използване на Интернет като средство за покупко-продажби 30
3.1. Осигуряване на ефективно обслужване на клиентите 30
3.2. Предлагане на допълнителни услуги 30
3.3. Мрежови връзки 31
3.4. Намиране на доставчици 31
3.5. Винаги информирани 31
3.6. Разширяване на хоризонтите 32

ГЛАВА ВТОРА. РОЛЯ НА МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМАТА В ИНТЕРНЕТ ПРИ ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ 34
1. Събиране на маркетингова информация в Интернет 34
1.1. Маркетинг на стоки 37
1.2. Маркетинг на услугите 40
2. Реклама в Интернет 41
3. Ценообразуване на рекламата в Интернет 46
4. Създаване на връзки с потребителите 47
ГЛАВА ТРЕТА. ИЗСЛЕДВАНЕ НА РИСКОВЕ, ПРЕДИМСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 50
1. Организация и провеждане на изследването 50
2. Анализ на резултати от изследването 54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 75

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 77

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 79

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022