. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Агрономство
 
 
Каталожен номер:
12989
Област:
Агрономство
Дисциплина:
Агрономство
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Неприятели по царевицата и система за борба с тях
Страници:
63 стр.
Цена:
79 лв.
Университет:
ШУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
22.02.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение...................................................................................................... 3
1.1. Произход и разпространение на царевицата......................................3
1.2. Царевицата в света................................................................................3
1.3. Царевицата в България ........................................................................4
1.4. Видове и подвидове царевица.........................................................4
1.5. Райниране на царевицата, в зависимост от климатичните райони..6
2. Преглед налитературата........................................................................8
3. Цел и задачи на изследването .............................................................34
4. Материал и методи ................................................................................. 35
5. Почвено–климатична характеристика на региона ............................... 36
6. Резултати и обсъждане ............................................................................. 37
7. Интегрирана система за борба с неприятелите по царевицата .............50
8. Изводи ........................................................................................................ 56
9. Литература ........................................................................................... 57


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024