. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
12941
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Управление на човешките ресурси в SOS Детски селища – България
Страници:
82 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
ИУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод……………………………………………………………………………3

Глава първа
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

1.1 Същност и характеристика на управлението на
човешките ресурси …………………………………………………………...6
1.2 Концепцията за човешкия капитал и неговата роля за
икономическия растеж……………………………………...………….........11
1.3 Система за управление на човешките ресурси в организацията………19
1.4 Набиране и подбор на човешките ресурси……………………………...26

Глава втора
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ

2.1 Обща характеристика на SOS Детски селища България………………34
2.2 Стратегия на управление на човешките ресурси в Сдружението…….40
2.3 Препоръки за подобряване на управлението на човешките ресурси в сдружението………………………………………………………..…………63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….……69
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………71
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА……….…………………………………...81


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024