. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление на проектния риск
 
 
Каталожен номер:
12173
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на проектния риск
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Управление на риска на инвестиционен проект за пускане в експлоатация на сладкарница с диетични продукти.
Страници:
16 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
21.05.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание


I. Подготовка за управление на проектния риск……………….3

1. Идея за проекта…………………………………………………………3

2. Цели на проекта…………………………………………………………3

3. Очаквания от реализирането на проекта…………………………….4

4. Интереси на заинтересованите групи…………………………………4

5. Фази на инвестиционния проект………………………………………5

6. Необходими ресурси и разходи по фази……………………………..5

7. Линеен график по месеци за разработването и изпълнението на проекта…………………………………………………………………………6

II. Рамка на управление на риска в проекта……………………..6

- отношение към риска на заинтересованите групи в проекта
- задачи на управлението на риска в проекта
- дейности по управление на риска

III. Идентифициране на рисковете по фази………………………...7

IV. Оценяване на рисковете………………………………………….9

V. Определяне на приоритета на рисковете……………………..11

- линия на рисковия толеранс
- рискови събития за управление

VI. План за управление на риска……………………………………...12


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024