. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Дистрибуционна политика
 
 
Каталожен номер:
11699
Област:
Икономика
Дисциплина:
Дистрибуционна политика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Сравнителен анализ на търговците на едро и дребно
Страници:
14 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Година:
2015
Добавена в сайта на:
26.12.2016
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
1. Увод
2. Търговия на едро - същност и характеристика
3. Търговска дейност на едро - същност, характерни особености и субекти, които я осъществяват
4. Видове търговия на едро
5. Видове търговци на едро
6. Брокери, агенти и консигнатори
7. Търговия на дребно
8. Специфична характеристика и особености на търговията на дребно
9. Роля на търговията на дребно
10. Видове търговията на дребно 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024