. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
11566
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Структура на учебния процес
Страници:
14 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
12.11.2016
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕУВОД

I. Видове структури на учебен процес
Абстрактната структура
Конкретната структура
II. ВАРИАНТИ НА МОДЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО
2.1. Класическа (Сократова ) структура
2.2. Хербартианска структура
2.3. Кибернетична структура
2.4. Дидактико- психологическа структура
III. Структура на обучението според вида учене
IV. Характеристика на структурата на учебното познание
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023