. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Здравен мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
11382
Област:
Медицина
Дисциплина:
Здравен мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Мениджмънт на социално- медицинската помощ при Онкохематологични заболявания в детска възраст- перспективи и приоритети
Страници:
108 стр.
Цена:
96 лв.
Университет:
СУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
02.10.2016
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Увод 5 стр.
І.Глава първа- Литературен обзор
Мениджмънт в системата на
Здравеопазването 9 стр.
1.Мениджмънтът като интегративна сфера на
познание и дейност 9 стр.
2.Механизми на управленческата дейност в
здравеопазването 11 стр.
3.Здравния мениджър-фактори и приоритети 13 стр.
Онко-хематологични заболявания 15 стр. 1.Исторически преглед 15 стр.
2. Ракът като съвременна концепция за
заболяванията 16 стр.
3.Онкологичните и хематологични
заболявания в детска възраст 17 стр.
4. Трансплантацията-авангарден терапевтичен метод-
познат и непознат за съвременното общество 19 стр.

ІІ.Глава втора-Цел, Задачи и методология на проучването
1.Цел 21 стр.
2.Задачи 22 стр.
3.Методология на проучването.
4.Обект на изследването 22 стр.
5.Предмет 24 стр.
6.Работна хипотеза
7.Изследван контингент 22 стр.
8.Методи за събиране на необходимата
емпирична информация 23 стр.
9.Методи за обработка на получената емпирична
информация 23 стр.
10.Организация на изследването 23 стр.
11.Изследвани признаци 24 стр.

ІII.Глава трета- Резултати и обсъждане
Взаимоотношения между лекуващия екип, пациента
и семейството в системата на медицинската помощ при
деца с онко-хематологични заболявания 25 стр.
1.Приоритети на медицинската помощ при
работа със семейството на пациента 27 стр.
2.Мениджмънт на човешките ресурси в
концепцията за хуманизиране на взаимоотношенията
между здравни работници и болничен контингент 28 стр.
3.Анализ на резултатите от проведените
изследвания 30 стр.
3.1.Анализ на резултатите от анкетата на майки
на пациенти с онко-хематологични заболявания 30 стр.
3.2.Анализ на резултати от проведената анкета
с пациенти, лекувани в “Специализирана болница
за активно лечение на деца с онко-хематологични заболявания
ЕООД гр.София” 38 стр.
3.3.Анализ на резултатите от анкетата за
медицинския персонал в “Специализирана болница за
активно лечение на деца с онко-хематологични заболявания
ЕООД гр.София” 46 стр.
3.4. Анализ на резултатите от анкетно проучване
на граждани по въпросите на трансплантацията 57 стр.
4.Психо-социални проблеми на децата с
онко-хематологични заболявания 70 стр.
4.1.Приоритетни грижи и психологични
проблеми през периода на терапия при деца с
онко-хематологични заболявания 70 стр.
4.2.Информираност на пациентите за лечението и
информирането им по отношение на заболяването
и терапията 71 стр.
4.3.Емоционална подкрепа на децата с
онко-хематологични заболявания 75 стр.
4.4.Реакции на пациентите свързани с лечението им 76 стр.
4.5.Отношение на децата към условията в отделението 77 стр.


V.Глава четвърта-Научен продукт
Мениджмънт на медицинската помощ при деца
с онко-хематологични заболявания-перспективни
насоки 79 стр.
1.Проект за изграждане на център “Онкоконсулт”
с гореща телефонна линия за въпроси на гражданите 79 стр.

Заключение 89 стр.
Изводи
Препоръки
Литература 93 стр.
Приложения 95 стр.


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021