. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Стратегически маркетинг
 
 
Каталожен номер:
10042
Област:
Икономика
Дисциплина:
Стратегически маркетинг
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Директен маркетинг
Страници:
13 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
03.01.2016
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

1. Същност на директния маркетинг……………….. ............................................................3
2. Разработване на програма за директен маркетинг…….....................................................5
2.1. Определяне на целите на програмата за директен маркетинг.......................................5
2.2. Определяне на целевия пазар на директния маркетинг……………………………….6
2.3. Определяне на стратегиите на директния маркетинг………………………………….7
2.4. Оценка на ефективността на програмата за директен маркетинг…………………...12
Използвана литература...........................................................................................................13


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024