. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление на качеството
 
 
Каталожен номер:
9847
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на качеството
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Анализ на работата по качеството във фирма ”Девин” АД
Страници:
26 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ПУ „Паисии Хилендарски“
Година:
2014
Добавена в сайта на:
03.12.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:


I. Представяне на фирмата
II. Анализ на работата по качеството

1.Обща характеристика на състоянието на качеството по продуктовата листа на фирмата

2. Анализ и оценка на приложението на принципите за ръководство на качеството

3.Анализ и оценка на разходите и загубите по повод на качеството

4.Анализ на дейността по:анализиране,осигуряване,контрол и организиране на работата по качеството

5.Система по качеството

6.Отговорност на ръководството

7.Управление на ресурсите

8.Реализиране на продукта

9.Измерване, анализ и подобряване

10.Основни изводи и препоръки за подобрение на работата по качеството и безопасността във фирмата. 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021