. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Корпоративна сигурност
 
 
Каталожен номер:
9824
Област:
Икономика
Дисциплина:
Корпоративна сигурност
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Физическа сигурност в търговски банки
Страници:
13 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
02.12.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
1

Друга информация:
Съдържание
1. Увод…………………………………………………………......................................3 стр.
2. Обща характеристика на методиката ………...……………………………............4 стр.
3. Оценка на състоянието на физическата сигурност на търговските банки………5 стр.
4. Пример………………………………….....................................................................6 стр.
5. Обща характеристика на банка ДСК.........................................................................7 стр.
6. Описание на проблема и теза………………………………….................................8 стр.
7. Метод-анализ на риск.................................................................................................9 стр.
8. Установяване на контекст и индификация на риска ……………………………10 стр.
9. Анализ и оценка на риска.........................................................................................11 стр.
10. Заключение................................................................................................................12 стр.
11. Използвана литература.............................................................................................13 стр. 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021