. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Правотворчество
 
 
Каталожен номер:
7048
Област:
Публична администрация
Дисциплина:
Правотворчество
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Правотворчество и структура на правната система
Страници:
15 стр.
Цена:
7 лв.
Университет:
ЮЗУ „Неафит Рилски”
Година:
2014
Добавена в сайта на:
04.11.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод
1. Обща характеристика, структура и система на правото
1.1 Обща характеристика на правото
1.2 Структура на правото
-Частно право
-Публично право
-Гражданското право
-Наказателното право
-Административно право
-Данъчно право
-Материално и процесуално право
-Вътрешно и международно право
2.Източници на правото. Понятие. Видове
2.1 Понятие
2.2 Източниците на правото
3. Структура на правното регулиране
3.1 Средства чрез които се осъществяват правно въздействие
-императивен метод
-диспозитивен
4. Правотворчеството
4.1 Същност
4.2 Направления на правотворчеството
4.3 Етапи в правотворческата дейност
- I- ви етап – Подготвителен
-II ри етап – Основен етап
4.4 Видове правотворчество според обектите, които го осъществяват.
4.5 Принципи на правотворческата дейност
4.6 Обект на правно регулиране
5. Използвана литература
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020