. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика на обучението по изобразително изкуство
 
 
Каталожен номер:
5839
Област:
Икономика
Дисциплина:
Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
„Трудности при графично изобразяване на натюрморт в обучението на ученици от среден и горен курс“
Страници:
113 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
Академия за Музикално, Танцово и Изобразително изкуство
Година:
2013
Добавена в сайта на:
15.05.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод………………………………………………...............................................3
I. Глава първа
Натюрмортът в изобразителното изкуство и в учебно- възпитателния процес
1. Същност, историческо зараждане и развитие на натюрморта като жанр в изобразителното изкуство………………………………………………………...6
2. Мястото на натюрморта в графиката като вид изкуство…………………...16
3. Проблеми на натюрморта в обучението по изобразително изкуство……25
Обобщения и изводи……………………………………………………………...29
II. Глава втора
Експериментално изследване на трудностите при графично рисуване на натюрморт в обучението на ученици от прогимназиален и гимназиален етап
1. Цели, хипотеза и задачи на изследването…………………………………...31
2. Обект и предмет на изследването……………………………………………..33
3. Организация, методика и провеждане на изследването…………………….34
4. Критерии и показатели за отчитане на резултатите………………………..37
III. Глава трета
Анализ на резултатите от експерименталното изследване
1. Количествен анализ на резултатите…………………………………………..39
2. Качествен и сравнителен анализ на резултатите…………………………….45
3. Сравнителен анализ на резултатите от анкетата и изобразителната дейност на учениците ………………............................................................................................52
Обобщения и изводи……………………………………………………………..55
Заключение…..……………………………………………………………………..57
Ползвана литература………………………………………………………………59
Приложения………………………………………………………………………63-113 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021