. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Капиталово бюджетиране
 
 
Каталожен номер:
5629
Област:
Икономика
Дисциплина:
Капиталово бюджетиране
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
„Анализ и оценка на инвестиционен проект”
Страници:
41 стр.
Цена:
20 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2011
Добавена в сайта на:
08.01.2013
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
1

Друга информация:
Съдържание:
1. Инвестиционен проект. Анализ и оценка. 3
2. Амортизационни планове. 3
2.1. Данъчен линеен амортизационен план. 3
2.2. Линеен амортизационен план. 3
2.3. Метод на сумата на числата. 3
2.4. Метод на снижаващия се остатък с коефициент 2. 3
2.5. Настояща стойност на разходите за амортизация. 3
3. Погасителни планове. 3
3.1. Погасителен план на банков кредит. 3
3.2. Погасителен план на финансов лизинг. 3
4. Цена на финансиране със собствен капитал. 3
4.1. Модел за оценка на капиталовите активи (МОКА). 3
4.2. Модел на Euromoney. 3
4.3. Арбитражно ценообразуваща теория. 3
5. Средно претеглена цена на капитала. 3
6. Нетни парични потоци. 3
6.1. Изчисляване на нетните парични потоци без да се вземат предвид лихвите и погашенията по кредити. 3
6.2. Изчисляване на нетните парични потоци като се вземат предвид получените кредити и лихвите и погашенията по тях. 3
7. Анализ на финансовата ефективност на инвестиционния проект чрез статични методи. 3
7.2. Анализ на финансовата ефективност на инвестиционния проект при определяне на Нетните парични потоци по първия вариант на изчисляване. 3
7.2. Анализ на финансовата ефективност на инвестиционния проект при определяне на нетните парични потоци по втория вариант на изчисляване. 3
8. Анализ на финансовата ефективност на инвестиционния проект чрез динамични методи. 3
8.1. Използване на нетните парични потоци, изчислени по втория вариант. 3
8.2. Използване на нетните парични потоци, изчислени по петия вариант. 3
9. Анализ на сценариите. 3
10. Иползвана литература. 3
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021