. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление / Организационно поведение
 
 
Каталожен номер:
2523
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление / Организационно поведение
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Провеждане и анализ на резултатите от анкета за факторите, влияещи върху качеството на обслужването
Страници:
22 стр.
Цена:
10 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
1

Друга информация:
Съдържание:1. Увод

2. Състояние на проблема за качество на услугите

3. Цел и обект на проучването

4. Методология на проучването

5. Резултати от проведената анкета за факторите, влияещи
върху качеството на обслужването в обобщен вид
- попълнена от мен
- попълнена от генералния директор на туристическата
агенция
- попълнени от 10 служители на фирмата

6. Анализ на получените резултати по отделни фактори

7. Цялостен анализ и изводи от проведената анкета

Използвана литература


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018