. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Финанси
 
 
Каталожен номер:
2454
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финанси
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Анализ на рентабилността
Страници:
41 стр.
Цена:
20 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Икономическа ефективност и рентабилност на фирмата
2. Рентабилността като измерител на ефективността
3. Рентабилността като финансова необходимост
4. Измерване на рентабилността
5 . Извършване на предварителни разчети за анализ на рентабилността.
6. Видове рентабилност
7. Изследване и оценка на равнището и изменението на рентабилността.
8. Възможности за повишаване на икономическата ефективност
9. Инструменти за анализ на рентабилността
10. Фиксирани и променливи разходи на фирмата
11. Изследване и оценка влиянието на основните фактори върху равнището и изменението на рентабилността.
12. Анализ на финансовия лост.
13. Пълна себестойност на фирмата
14. Равновесие и маржинален доход на фирмата
15. Променлива стойност и праг на рентабилността на фирмата
16. Маржиналана стойност на фирмата
17. Очаквана себестойност и продажна цена на фирмата
Заключение


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020