. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Международно частно право
 
 
Каталожен номер:
2363
Област:
Право
Дисциплина:
Международно частно право
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Приложимото право относно семейноправните и наследствените отношения според международното частно право на България и Германия – сравнителен анализ
Страници:
16 стр.
Цена:
8 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

I. Международноточастноправното законодателство в България и Германия – общ преглед 2

II. Сключване на брак 3
1. Условия за сключване на брак 3
2. Форма на брака 4

III. Унищожаване на брака 5

IV. Извънбрачно съжителство 5

V. Вписано съжителство между еднополови лица 5

VI. Лични отношения 6
1. Привръзки 6
2. Право на избор 7
3. Лица с две или повече гражданства 7

VII. Имуществени отношения 8
1. Общи положения 8
2. Привръзка 8
3. Избор на приложимото право 9
a. Привръзка 9
b. Форма на избора 9
c. Противопоставимост на избора на приложимото право 9

VIII. Развод 10

IX. Наследствени отношения 11
1. Предимство на международните договори 11
2. Вътрешноправна уредба 11
a. Наследяване по закон 12
b. Наследяване по завещание 13


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020