. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Бизнес план по Управление
 
 
Каталожен номер:
2335
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление
Вид на работата:
Бизнес план
Тема:
Бизнес план на хипермаркетите за битова електроника "Технополис"
Страници:
46 стр.
Цена:
20 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
6

Друга информация:
Съдържание:

I.Въведение в организацията............3 стр.
II.Резюме на бизнес плана –...........................3 стр.
1.Визия
2.Мисия
3.Глобална цел
4.Базови цели
5.Маркетингова стратегия
6.Необходими средства
7.Конкурентни предимства на “Видеолукс”ООД
III.Мисия и цели..............................................5 стр.
1.Мисия на фирмата
2.Глобална цел
3.Базови цели
IV.Описание на бизнеса на фирмата..............5 стр.
V.Анализ на Макросредата.............................6 стр.
5.1. Икономически фактори............................6 стр.
5.2. Политически фактори...............................8 стр.
5.3. Правна среда..............................................9 стр.
5.4. Технологична среда..................................9 стр.
5.5. Демографски фактори...............................10 стр.
5.6. Социокултурни фактори...........................10 стр.
VI.Анализ на Микросредата..........................11 стр.
6.1. Доставчици...............................................11 стр.
6.2. Посредници..............................................12 стр.
6.3. Клиенти.....................................................12 стр.
6.4. Конкуренти...............................................14 стр.
6.5. Обществеността........................................15 стр.
VII.Анализ на Бранша.....................................15 стр.
7.1. Икономическа характеристика на бранша-15 стр.
7.2. Ключови фактори за успех......................19 стр.
7.3. Доминиращи сили, водещи до промяна.20 стр.
7.4.Оценка на атрактивността на бранша......21 стр.
7.5. Анализ на конкурентните сили и конкурентната ситуация в бранша............................................................23 стр.
7.6. Диагностика на организацията................26 стр.
VIII. SWOT............................................27 стр.
8.1. Силни страни на организацията
8.2. Слаби страни на организацията
8.3. Възможности
8.4. Заплахи
8.5. SWOT матрица
IX. Анализ на местоположението на фирмата.....30 стр.
1. Анализ на историята на фирмата
X. Положителни ефекти от наличието на фирмата-31 стр.
XI.Бизнес цели и стратегии....................................31 стр.
11.1. Глобална цел и базови цели..........................31 стр.
11.2.Стратегически ориентации и организаци-
онна политика...................................................................32 стр.
11.3. Бизнес стратегия.............................................32 стр.
11.4. Функционални стратегии..............................33 стр.
11.5.Корпоративна стратегия.................................35 стр.
11.6.Ролева стратегия..............................................35 стр.
XII. Маркетингов план...........................................36 стр.
12.1. Маркетингова стратегия
12.2. Прогноза за продажби
12.3. Промоция и реклама
12.4. Дистрибуция
12.5. Ценообразуване и ценова политика
XIII. Организационна / управленска структура....37 стр.
15.1. Структура на собствеността и правна форма на бизнеса
15.2. Структура на управление в организацията
XIV. План за осигуряване и развитие на персонала-38стр
1.Организационни звена и структури
XV. Оценка на риска................................................39 стр
XVI. Финансов план................................................40 стр
XVII. Оценка на конкурентните позиции, Бостънска матрица, SWOT-таблица и др.-
XVIII.Приложения...................................................42 стр

Информация за Бизнес план на хипермаркетите за битова електроника "Технополис"

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020