. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Маркетинг
 
 
Каталожен номер:
2308
Област:
Икономика
Дисциплина:
Маркетинг
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Маркетингов план на "Зиесто" АД - гр. Варна
Страници:
90 стр.
Цена:
30 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


I. Бизнес философия и история на фирмата 3
1. Фирмена бизнес философия 3
2. Фирмена мисия и цели 5
ІІ. Анализ на макросредата 6
1. Анализ на демографската среда 6
2. Анализ на икономическата среда 11
3. Правна среда 20
4. Политическа среда 20
5. Технологична среда 22
6. Анализ на отрасъла 22
ІІІ. Анализ на микросредата 26
1. Продуктов микс 26
2. Дистрибуционен микс 29
3. Ценови микс 31
5. Жизнен цикъл на продукта 33
5. Финансов фактор 34
6. Организационен фактор 36
IV. Анализ и оценка на бизнес позициите ннна фирмата 37
Анализ на конкурентите 37
V.сегментиране 40
1. Потребителски целеви пазари 40
2. Дефиниране на първични и вторични целеви пазари 44
3. Фактори на развитието на пазарния ръст 47
VI. ПОРТФОЛИО АНАЛИЗ 48
VII. Метод на General Electric 51
VIII. S.W.O.T. анализ 57
IX. Разработване на маркетингови цели и целеви обекти 60
X. Разработване и избор на маркетингови стратегии и тактики 64
Стратегия за позициониране 66
1. Стратегии на база на матрицата на Бостънска консултативна група 68
2. Стратегии на база Методиката на General Electric 68
3. Стратегии на база жизнения цикъл на продукта 69
3. Продуктова стратегия 70
4. Цени и ценови стратегии 72
5. Стратегия на дистрибуция 73
6. Персонални продажби и операции 74
8. Реклама и рекламна стратегия 77
9. Медии и медийни стратегии 78
10. Търговски дейности и стратегии 78
11. Публичност 79
XI. Маркетингов план и бюджети 80
Връзки с обществеността 83
XII. Оценка, одитинг и контрол на маркетинговия план 86
Контрол на качеството 87
БИБЛИОГРАФИЯ: 88


(Темата е разработена през 2001 г.)


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020