. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Маркетинг
 
 
Каталожен номер:
2307
Област:
Икономика
Дисциплина:
Маркетинг
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Разработване на маркетингова стратегия на фирма "Тесо Ди Биела" ЕООД
Страници:
24 стр.
Цена:
10 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Предмет на дейност на фирмата е производство на облекла

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :1. Описателна част

1.1. Описание на фирмата
1.2. Описание на продукта на фирмата
1.3. Описание на пазара

2. Анализ на влияещите фактори

2.1. Анализ на фактори при избора на стратегия
по маркетинговите инструменти
2.2. Оценка на направлението на вличние на
идентифицираните фактори
2.3 Определяне на преференциално разглежданите фактори при избора на стратегии по маркетинговите инструменти

3. Проектна част

3.1 Определяне на възможните алтернативни
стратегии за всеки от маркет.имструменти
3.2 Определяне на възможните алтернативи
за съвкупни маркетингови стратехии
3.3 Избор на конкретна маркетингова стратегия, водеща до достигане целите на фирмата

4. Препоръки


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020