. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Маркетинг, Дистрибуция
 
 
Каталожен номер:
2279
Област:
Икономика
Дисциплина:
Маркетинг, Дистрибуция
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Дистрибуционни канали на ЗПАД “БУЛСТРАД”
Страници:
58 стр.
Цена:
25 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

І.История на ЗПАД Булстрад
ІІ. Акционери на ЗПАД Булстрад
ІІІ. Дъщерни компании
1 .Булстрад Живот
2. Булстрад Здравно осигуряване
3. EIRB London (Брокери)
ІV. Членство на ЗПАД Булстрад
V.Органи на управление на ЗПАД Булстрад
1, Надзорен съвет
2, Управителен съвет
V. Застрахователни продукти предлагани от ЗПАД БУЛСТРАД
1. Автомобилни застраховки
1.1 Застраховка „Каско”
a)Булстрад Каско Бонус
b)Булстрад Каско Експрес
1.2 Гражданска отговорност за Република България
1.3 Застраховка Зелена карта
1.4 Застраховки Злополука
a) Задължителна „Злополука на пътниците в обществения транспорт”
b)Злополука на лицата в автомобила
2. Имуществени застраховки
2.1Комбинирана застраховка „Пожар”
a)Материални загуби
b) Прекъсване на бизнес
2.2Комбинирана застраховка „Хотели”
2.3 Търговски обекти и офиси
2.4 Застраховка „Кражба чрез взлом и грабеж”
2.5 Застраховка „Пари”
2.6 Домашно имущество — апартаменти
2.7Домашно имущество — къщи
2.8 Зaстраховка на електронно оборудване
2.9 Застраховка ползватели на кабелна телевизия
2.10 Застраховка „Строително-монтажни рискове”
3. Застраховки на отговорности
3.1Отговорност към трети лица
3.2 Отговорност на изделието
3.3 Отговорност на работодателя
3.4 Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие.22
3.5 Застраховки на професионални отговорности
a) Отговорност на адвоката
b) Отговорност на туроператора
c) Отговорност на нотариуса
d) Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител
e) Отговорност на лекари и медицински персонал
f) Отговорност на превозвача за територията на Република България
g) Отговорност на превозвача при международни превози (CMR)8 Туристически и лични застраховки
4.1 Помощ при пътуване
a) Помощ при пътуване — туристически пътувания
b) Помощ при пътуване в чужбина — бизнес покритие
c) Медицински разноски при пътуване и пребиваване в чужбина0
4.2 Туристи на територията на Република България
4.3 Злополука и заболяване
5.Транспортни застраховки
5.1 Авио застраховки
5.2 Застраховане на плавателни съдове
5.3 Карго
a) Застраховка на товари по време на международни превози
b) Застраховка на товари по време на превоз във вътрешността на Република България
6.Селскостопански застраховки
6.1 Земеделски култури
6.2 Застраховка на животни
a) Селскостопански животни
b) Състезателни коне, коне за разплод и за любителска езда
7. Застраховки на финансови рискове
7.1 Застраховка на кредити
7.2 Разни финансови загуби
a) Отговорност за изплащане на митнически задължения
b) Загуба на приход вследствие неплащане на лизингови вноски при лизинг на МПС
c) Първоначален достъп до режим „ТИР”
8. Презастрахователна програма на Булстрад
VIІ. Структура на ЗПАД “БУЛСТРАД
Генерални агенции
1. София Запад -
2. София Изток -
3. Враца -
4. Плевен -
5. Русе -.
6. Шумен -
7. Варна -
8. Бургас -
9. Сливен -
10. Стара Загора -.
11. Пловдив -.
12. Пазарджик
13. Югозападна България – Петрич
VІІI.ПРЕГЛЕД НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР ПРЕЗ 2003 г
1.Общи положения
2. Брутен премиен доход на Общозастрахователните компании в България през 2003 г
3. Пазарен дял на Общозастрахователните компании в България за 2003 г
4. Брутен премиен приход на Общозастрахователните компании в България по видове застраховки през 2003г
4.1 Дял на ЗПАД БУЛСТРАД в брутния премиен приход на Общозастрахователните компании в България по видове застраховки през 2003 г
5. Платени обезщетения от Общозастрахователните компании в България по видове застраховки през 2003 г
ІX. Ключови финансови показатели на ЗПАД БУЛСТРАД
1. Брутен премиен приход на ЗПАД БУЛСТРАД
2. Брутен премиен приход по видове застраховки за 2003 г
3. Брутен премиен приход на ЗПАД БУЛСТРАД по структурни единици
4. Териториялно деление на брутния премиен доход

Информация за Дистрибуционни канали на ЗПАД “БУЛСТРАД”

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020