. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управление
 
 
Каталожен номер:
2258
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Анализ на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирма "Агротранс Инженеринг" ЕООД
Страници:
56 стр.
Цена:
30 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
2

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Резюме
Въведение
А.Теоретико – методическа част
IЛитературен обзор
1. Същности роля на мениджмънта за бизнес организацията
1.1. Същности функции на мениджмънта
1.2. Подходи за анализ
2. Индустриален инженеринг
2.1. Същност
2.2. Същност и структура на производствения процес в индустриалното предприятие
2.3. Тип на производство
2.4. Форма на производство
II Методически указания за анализ на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирмата
1. Анализ на мениджмънта на фирмата
1.1. Вътрешна среда на организацията
1.2. Външна среда на организацията
1.2.1. Външна среда с пряко действие
1.2.2. Външни фактори с косвено действие
1.3. SWOT анализ
2. Анализ на инженеринговата дейност
2.1. Тип на производство
2.2. Форма на производство
Б .Практическа част
I Анализ на състоянието на изследвания проблем
1. Анализ на мениджмънта на„Агротранс инженеринг”АД
1.1. Общи сведения за „Агротранс инженеринг”АД
1.2. Анализ на вътрешната среда на организацията
1.3. Анализ на външната среда на организацията
1.3.1. Външна среда с пряко действие
1.3.2. Външна среда с косвено действие
1.4. SWOT анализ
1.5. Анализ на маркетинга на фирмата
2. Анализ на инженеринговата дейност на „Агротранс инженеринг”АД
2.1. Анализ на типа на производство
2.2. Анализ на формата на производство
3. Изводи
II.Усъвършенстване на инженерингови и мениджърски решения

1.Усъвършенстване на мениджмънта на фирмата
2.Усъвършенстване инженеринга на фирмата
III.Обосновка на предлаганите промени в мениджмънта и инженеринга
Заключение
Използвана литература

Информация за Анализ на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирма "Агротранс Инженеринг" ЕООД

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020