. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Финанси
 
 
Каталожен номер:
2190
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финанси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Съвременна теория на портфейлите – риск, възвръщаемост, моделът за оценяване на капиталовите активи за българската фондова борса
Страници:
120 стр.
Цена:
45 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
2

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ
2. УВОД
3. РИСК И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ
3.1. РИСК И ИЗБЯГВАНЕ НА РИСКА
3.1.1. Дефиниция на риска
3.1.2. Измерване на риска и възвръщаемостта. Анализ “средна стойност – дисперсия”
3.1.3. Класическа теория за избягване на риска
3.2. АНАЛИЗ НА ОЧАКВАНАТА ПОЛЕЗНОСТ
3.3. ИЗМЕРВАНЕ НА ПОРТФЕЙЛНИЯТ РИСК
3.3.1. Хеджиране
3.3.2. Силата на диверсификацията
4. МОДЕЛЪТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ АКТИВИ
4.1. БАЗОВА ВЕРСИЯ НА МОДЕЛА CAPM
4.1.1. Основни предположения на модела CAPM
4.1.2. Теорема за отделимостта
4.1.3. Граница на ефективните портфейли. Линия на разпределение на капитала (capital allocation line)
4.1.4. Линия на капиталовия пазар (CML) и избор на пазарен портфейл. Критика на подхода на Марковиц
4.1.5. Концепцията Бета (beta)
4.1.6. Линия на пазара на ценни книжа – SML
4.1.7. Характеристики на равновесието на капиталовия пазар. Алфа
4.2. РАЗШИРЕНИЯ НА МОДЕЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ АКТИВИ
4.2.1. CAPM с ограничено вземане на заеми: моделът с нулева бета
4.2.2. CAPM с доживотно потребление (динамично програмиране)
4.3. ИНДЕКСНИ МОДЕЛИ
4.3.1. Едноиндексен модел на пазара на ценни книжа (single-index model)
4.3.2. Оценяване на едноиндексния модел
4.3.3. CAPM и индексният модел
4.3.4. Индексният модел на Мерил Линч
5. ЕМПИРИЧНИ ТЕСТОВЕ НА МОДЕЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ АКТИВИ. КРИТИКА НА МОДЕЛА. АРБИТРАЖНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
5.1. ЕМПИРИЧНИ ТЕСТОВЕ НА CAPM
5.1.1. Ранни тестове на CAPM (Линтнър 1965г.)
5.1.2. Тест на Блек, Йенсен и Скоулс - BJS (1972г.)
5.1.3. Изследване на Фама и Макбет - FM (1973г.)
5.2. КРИТИКА НА МОДЕЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ АКТИВИ
5.2.1. Критика на Рол
5.2.2. Ефектът на малката фирма
5.3. ТЕОРИЯ НА АРБИТРАЖНОТО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
6. ПРОВЕРКА НА ЕДНОФАКТОРЕН CAPM ЗА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР ПО МЕТОДИКАТА НА МЕРИЛ ЛИНЧ И ТЕСТА BJS
6.1. ВХОДНИ ДАННИ ЗА ТЕСТВАНЕ НА CAPM НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР
6.1.1. Безрисков лихвен процент
6.1.2. Избор на пазарен индекс
6.1.3. Избор на портфейл
6.2. ТЕСТВАНЕ НА CAPM ЗА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР
6.3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА НА МОДЕЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ АКТИВИ
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
8. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Информация за Съвременна теория на портфейлите – риск, възвръщаемост, моделът за оценяване на капиталовите активи за българската фондова борса

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020