. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по МИО, Международна търговия
 
 
Каталожен номер:
2116
Област:
МИО
Дисциплина:
МИО, Международна търговия
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Основни тенденции в международните икономически отношения: стоки, услуги и интелектуални продукти
Страници:
92 стр.
Цена:
45 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


I. ТЕНДЕНЦИИ В МИО
1. Основен измерител в МИО
2. Схема на зараждане и развитие на тенденциите в МИО
П. МЕТОДОЛОГИЯ НА ПОЯВАТА И РАЗВИТИЕТО НА НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В МИО
1. Генезис и база за зараждане на нови тенденции в МИО
2. Фактори, условия, детерминанти и параметри за появата, развитието и налагането на нови тенденции в МИО
3. Детерминанти и условия за налагане и разширяване на нови тенденции в МИО
III. НОВИ ТЕТДЕНЦИИ НА СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В МИО
А. ТЕНДЕНЦИИ НА СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ
1. Общи тенденции от качествен характер на структурните изменения в световната стокова търговия
2. Нови тенденции в количествените характеристики на структурните изменения в международната стокова търговия
3. Структурни изменения в международната търговия с оръжие
4. Тенденции в географската структура на международната търговия със стоки
Б. ТЕНДЕНЦИИ НА СТРУКТИРНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОДИЯ С УСЛУГИ
В. НОВИ ТЕНДЕНЦИИ НА СТРУКТУРНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ С ИТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ
1. Международна търговия с произведения на изящните изкуства
2. Външноикономически операции в сферата на международния филмов бизнес
3. Международна търговия с предмети на печатното и ръкописното изкуство
4. Международна търговия с издателски права и право на копиране
5. Търговски форми на технологичния обмен

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Използвана литература

Информация за Основни тенденции в международните икономически отношения: стоки, услуги и интелектуални продукти

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020