. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика на транспорта
 
 
Каталожен номер:
2102
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика на транспорта
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Развитие на речния и морския транспорт и пристанищата на Република България в условията на европейската интеграция
Страници:
76 стр.
Цена:
35 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:


1. Увод.
2. Основни цели за развитие на сектора

3. Речен транспорт
3.1. Български превозвачи по река Дунав
3.2. Конкурентноспособност на българските превозвачи
3.3. Основни проблеми в развитието на речния транспорт
3.4. Инструменти, благоприятстващи развитието на речния транспорт

4. Морски транспорт
4.1. Проблеми в развитието на морския транспорт
4.2. Мерки за решаване на проблемите на морския транспорт
4.3. Инструменти, благоприятстващи развитието на морския транспорт

5. Пристанища
5.1. Роля и значение на морските пристанища в условията на европейската интеграция
5.1.1. Морски пристанища
5.1.2. Речни пристанища
5.1.3. Други пристанища

6. Развитие на дейностите, съпътстващи морския и речния транспорт
7. Комбинирани превози
8. Транспортни коридори – роля и значение за водния транспорт на страната

9. Роля на държавата за развитие на речния и морския транспорт и пристанищата
9.1. Административни структури
9.2. Мерки за подобряване на безопасността
9.3. Държавни помощи
9.4. Концесии
9.5. Приватизация и преструктуриране на морския и речния флот
9.6. Роля на международните организации
9.7. Международно сътрудничество и Европейска интеграция
9.8. Транспортна статистика

10.Човешки ресурси
11. Заключение
12.Приложения

Информация за Развитие на речния и морския транспорт и пристанищата на Република България в условията на европейската интеграция

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020