. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика на труда, УЧР
 
 
Каталожен номер:
2099
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика на труда, УЧР
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Управление на конфликтите в организацията
Страници:
68 стр.
Цена:
30 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
Първа глава - теоретико-методологически основи
на управлението на конфликтите
1.Същност на конфликта
2.Видове конфликти
3.Структура на конфликта:
3.1.Причини и условия за конфликти;
3.2.Конфликтна ситуация
3.3.Трансмутация на конфликтната ситуация;
3.4.Конфликтуване;
3.5.Разрешаване на конфликта;
3.6.Следконфликтна ситуация;
4.Функции на конфликта
5.Влияние на конфликтите
6.Управление на конфликтите
7.Форми на управление на конфликтите
Втора глава - Изследване състоянието на
конфликтите в ЦДГ №13
1.Обща характеристика на дейността на ЦДГ №13
2.Цели задачи на изследването
3.Изследване състоянието на конфликтите в организацията
3.1.Методика на изследването;
3.2.Съдържание на изследването;
Трета глава - Оценка на състоянието и насоки за
усъвършенстване управлението на конфликтите в ЦДГ №13
1.Анализ на резултатите
2.Основни насоки за усъвършенстване управлението на конфликтите в ЦДГ №13 изводи и препоръки
3.Заключение
Използвана литература
Приложения


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020