. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
 
 
Каталожен номер:
14307
Област:
Технически науки
Дисциплина:
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЛЕЕН ШКАФ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА РЕЛЕЙНИ ЗАШИТИ И АВТОМАТИ
Страници:
80 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
01.12.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Използвани съкращения 2
Увод 3
ГЛАВА 1. Принципи на изграждане на защити от междуфазни и еднофазни повреди. Изисквания към релейните защити 5
1.1. Класификация на късите съединения 6
1.1.1. Видове к.с. 6
1.1.2. Причини за възникване 6
1.1.4. Последствия 6
1.2. Ненормални режими на работа 7
1.2.1. Видове ненормални режими на работа: 7
1.2.2. Последствия 7
1.3. Релейните защити 8
1.3.1. Изисквания към релейните защити 9
1.3.2. Характеристика на Релейните защити: 9
1.3.2.1. Бързодействие. 9
1.3.2.2. Селективност 10
1.3.2.3. Чувствителност 11
1.3.2.4. Сигурност 12
1.3.2.5. Резервируемост 13
1.3.2.6. Ефективност 13
2. Защити с максимално действие 13
3. Диференциални защити 18
4. Електромагнитни релета 22
5. Спирачни релета 25
ГЛАВА 2. Проектиране на релеен шкаф за изпитване на релейни защити и автомати. 27
2.1. Описание 27
2.2. Вътрешни схеми на разглежданите релейни защити и автомати. 29
ГЛАВА 3. Разработване на методически указния за изследване на релейни защити и автомати. 35
3.1. Изследване на измервателни релета за ток и 36
3.2 Изследване на максималнотокови защити с независимо закъснение 46
3.3. Изследване на диференциална защита на двунамотъчни трансформатори 56
3.4 Изследване на автомат за полуавтоматична синхронизация 66
3.5. Изследване на автомат за блокиране при прекъсване на напреженови вериги 71
Заключение 76
Литература 77




 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020