. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Съвременни образователни технологии
 
 
Каталожен номер:
14291
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Съвременни образователни технологии
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Технологии за партньорство „родители - учители“ в начален училищен етап
Страници:
133 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
20.10.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД.................................................................................................................... 4

ПЪРВА ГЛАВА
ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ ………………………………………………......... 7
1.1. Същност, значение и фактори на партньорство………........................ 7
1.2. Специфика на социално-педагогическото взаимодействие....................19

ВТОРА ГЛАВА
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА В
ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА СРЕДА....................................... 36
2.1. Взаимодействия в образователните институции…............................. . 36
2. 2. Партньорства с външната образователна среда…............................ 50
2.2.1. Семейството като социализиращо-възпитателна среда........................ 51
2.2.2. Възпитателен потенциал на съвременното семейство........................... 65
2.2.3. Взаимодействие „семейство – образователна институция”.................. 73
2.2.4. Връзки на образователните институции с обществеността.................. 83

ТРЕТА ГЛАВА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ „РОДИТЕЛИ – УЧИТЕЛИ“……………………………………………………………………. 87
3.1. Създаване на успешна връзка между учители и родители.................. 87
3.1.1. Роля на учителите и родителите за адаптацията на децата към училище........................................................................................................ 90
3.1.2. Работа на класния ръководител със семействата на учениците в начален училищен етап .............................................................................................. 92
3.2. Партньорството „родители – учители” в СОУ „Отец Паисий” – гр. Враца...... ........................................................................................................ 97
3.3. Анализ на резултатите от проведената анкета.......................................... 98

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................ 113

ЛИТЕРАТУРА................................................................................................... 116

ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................................. 120 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020