. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Счетоводство и анализ
 
 
Каталожен номер:
12687
Област:
Икономика
Дисциплина:
Счетоводство и анализ
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Оценка на финансовия риск и финансовото състояние на предприятие
Страници:
22 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

Увод.................................................................................................................3

I. Теоретична част............................................................................................4
1. Оценка на финансовия риск по специализиран модел - Z - score модел..........................................................................................................4
2. Анализ на финансовото състояние и оценка на финансовия риск на предприятието. Индивидуални финансови съотношения(Financial Raton Analysis)...........................................................................................7
3. Обща оценка на финансовото състояние (динамика и структура на баланса)......................................................................................................7
4. Оценка на финансовата устойчивост......................................................8
5. Оценка на ликвидността.........................................................................10

II. Практическа част........................................................................................13
1. Оценка на финансовия риск по модел Z – score..................................13
2. Оценка на финансовата устойчивост....................................................14
3. Обща оценка на финансовото състояние (динамика и структура на баланса)....................................................................................................15
4. Оценка на ликвидността.........................................................................16

Заключение.................................................................................................. 18

Използвани източници ...............................................................................19

Прилижение..................................................................................................20

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021