. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Резултати от търсене :

Тема: "", Област: "икономика", Вид: "", от 0 до 200

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 7094

 
Курсова работа - План конспект по ПЛАН – КОНСПЕКТ Ситуация - Български език и литература I група
 
  15223
Област / Дисциплина: Икономика / ПЛАН – КОНСПЕКТ Ситуация - Български език и литература I група
Тема: Моята играчка
Страници: 5 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по ФИНАНСИ
 
  15222
Област / Дисциплина: Икономика / ФИНАНСИ
Тема: РОЛЯТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ В Р. БЪЛГАРИЯ
Страници: 23 стр.
Цена: 65 лв.
Още информация
 

 
Курсов проект по Управление на човешките ресурси
 
  15218
Област / Дисциплина: Икономика / Управление на човешките ресурси
Тема: Стратегии за управление на конфликти
Страници: 17 стр.
Цена: 35 лв.
Още информация
 

 
Курсов проект по СИСТЕМИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 
  15216
Област / Дисциплина: Икономика / СИСТЕМИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Тема: Да се определи слънчевото покритие на слънчева инсталация за горещо водоснабдяване, при целогодишна експлоатация на инсталацията за гр. София
Страници: 13 стр.
Цена: 15 лв.
Още информация
 

 
Есе по Медийна педагогика
 
  15215
Област / Дисциплина: Икономика / Медийна педагогика
Тема: Дигиталната компетентност на педагога в процес на обучение на подрастващите в условията на извънредното положение в РБ
Страници: 7 стр.
Цена: 15 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Управление на проекти
 
  15212
Област / Дисциплина: Икономика / Управление на проекти
Тема: Разработване на методи за усъвършенстване на производствения процес в цех за топли закуски
Страници: 19 стр.
Цена: 40 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа - План конспект по Методика на обучението по математика
 
  15210
Област / Дисциплина: Икономика / Методика на обучението по математика
Тема: Блатото през лятото
Страници: 7 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Финанси
 
  15209
Област / Дисциплина: Икономика / Финанси
Тема: Финансови взаимоотношения между централната и местната власт
Страници: 20 стр.
Цена: 25 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕС
 
  15208
Област / Дисциплина: Икономика / ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕС
Тема: Същност, обхват и възможности за извършване на данъчни ревизии
Страници: 23 стр.
Цена: 20 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Икономика
 
  15207
Област / Дисциплина: Икономика / Икономика
Тема: Социално осигурителна система на Австрия
Страници: 17 стр.
Цена: 15 лв.
Още информация
 


Напред >>


 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024