. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Резултати от търсене :

Тема: "", Област: "икономика", Вид: "", от 0 до 200

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 6899

 
Курсова работа по Г Е О Ф И З И К А
 
  14357
Област / Дисциплина: Икономика / Г Е О Ф И З И К А
Тема: кинематика и динамика на глобалните движение на земята
Страници: 25 стр.
Цена: 10 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛНА ПЛИТИКА
 
  14355
Област / Дисциплина: Икономика / ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛНА ПЛИТИКА
Тема: Сравнителна характеристика на Словения и Хърватия
Страници: 37 стр.
Цена: 15 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Икономика
 
  14351
Област / Дисциплина: Икономика / Икономика
Тема: ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В БАНКИТЕ на примера на Юробанк България АД (Пощенска банка)
Страници: 49 стр.
Цена: 55 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Мениджмънт на персонала
 
  14346
Област / Дисциплина: Икономика / Мениджмънт на персонала
Тема: Програма за мотивиране на персонала
Страници: 12 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Финансов мениджмънт
 
  14342
Област / Дисциплина: Икономика / Финансов мениджмънт
Тема: Британското предложение за свободна търговска зона
Страници: 17 стр.
Цена: 5 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Финансов мениджмънт
 
  14341
Област / Дисциплина: Икономика / Финансов мениджмънт
Тема: Финансов анализ на публично търгувана компания – Албена АД
Страници: 41 стр.
Цена: 55 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Финансов мениджмънт
 
  14338
Област / Дисциплина: Икономика / Финансов мениджмънт
Тема: Индивидуални инвестиции в човешки капитал
Страници: 52 стр.
Цена: 70 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Банков мениджмънт и инвестиционна дейност
 
  14337
Област / Дисциплина: Икономика / Банков мениджмънт и инвестиционна дейност
Тема: Фалитът като следствие на неовладян риск. Същност, причини и резултати за фалит на банки
Страници: 49 стр.
Цена: 45 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Туризъм
 
  14336
Област / Дисциплина: Икономика / Туризъм
Тема: Хранителни продукти в храненето при диабетно болни
Страници: 63 стр.
Цена: 55 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Национална сигурност
 
  14335
Област / Дисциплина: Икономика / Национална сигурност
Тема: Магистърска теза На тема: Звена за киберсигурност в ЕС и националната стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България
Страници: 20 стр.
Цена: 35 лв.
Още информация
 


Напред >>


 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2021