. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Резултати от търсене :

Тема: "", Област: "икономика", Вид: "", от 0 до 200

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 7044

 
Курсова работа по
 
  14971
Област / Дисциплина: Икономика /
Тема: „Пътуването на героя из „двете“ Москви“ в романа „Московиада“ от Юрий Андрухович
Страници: 10 стр.
Цена: 6 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Маркетинг
 
  14966
Област / Дисциплина: Икономика / Маркетинг
Тема: Корпоративна социална отговорност на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България
Страници: 27 стр.
Цена: 12 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по ФИНАНСИ
 
  14964
Област / Дисциплина: Икономика / ФИНАНСИ
Тема: БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА
Страници: 102 стр.
Цена: 140 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Маркетинг
 
  14955
Област / Дисциплина: Икономика / Маркетинг
Тема: Влиянието на социалните медии в България: Реклама чрез технологии. Социалните медии и тяхното влияние върху малкия и средния бизнес в България.
Страници: 51 стр.
Цена: 110 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Застраховане и социално дело
 
  14954
Област / Дисциплина: Икономика / Застраховане и социално дело
Тема: Развитие на животозастрахователния пазар в България
Страници: 84 стр.
Цена: 120 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Българска филология
 
  14947
Област / Дисциплина: Икономика / Българска филология
Тема: Прякорни имена от Петричко (село Първомай, село Долна Рибница, село Чуричени)
Страници: 64 стр.
Цена: 95 лв.
Още информация
 

 
Курсов проект по Индустриален мениджмънт
 
  14927
Област / Дисциплина: Икономика / Индустриален мениджмънт
Тема: БИЗНЕС ПЛАН НА „КЕНАР” ЕООД
Страници: 31 стр.
Цена: 16 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Данъчен контрол на юридически лица
 
  14920
Област / Дисциплина: Икономика / Данъчен контрол на юридически лица
Тема: Вътрешнообщностна доставка на стоки
Страници: 10 стр.
Цена: 6 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Оценка на бизнеса
 
  14919
Област / Дисциплина: Икономика / Оценка на бизнеса
Тема: Бизнес план на фирма “Софарма” АД
Страници: 25 стр.
Цена: 12 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Одит на средства от ЕС
 
  14918
Област / Дисциплина: Икономика / Одит на средства от ЕС
Тема: Одитни доказателства – качество на информацията, източници и видове информация
Страници: 11 стр.
Цена: 6 лв.
Още информация
 


Напред >>


 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2022