. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Резултати от търсене :

Тема: "", Област: "икономика", Вид: "", от 0 до 200

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 7064

 
Курсова работа по Местни данъци
 
  15133
Област / Дисциплина: Икономика / Местни данъци
Тема: Патентен данък
Страници: 11 стр.
Цена: 8 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Логистичен мениджмънт
 
  15132
Област / Дисциплина: Икономика / Логистичен мениджмънт
Тема: Възможности за усъвършенстване на управлението на веригата на доставките на „Амета Холдинг“ АД
Страници: 100 стр.
Цена: 135 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Управление на фирмената конкурентоспособност
 
  15110
Област / Дисциплина: Икономика / Управление на фирмената конкурентоспособност
Тема: Анализ на Доклада за глобалната конкурентоспособност на България
Страници: 22 стр.
Цена: 16 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Педагогика
 
  15091
Област / Дисциплина: Икономика / Педагогика
Тема: МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ И ОРГАНИЗАТОРСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УЧИТЕЛИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Страници: 60 стр.
Цена: 110 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по ФИНАНСИ
 
  15088
Област / Дисциплина: Икономика / ФИНАНСИ
Тема: Анализ на финансовото състояние на “Беласица” АД – гр. Петрич по годишните счетоводни отчети
Страници: 123 стр.
Цена: 80 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Педагогика
 
  15087
Област / Дисциплина: Икономика / Педагогика
Тема: Обучението по математика в 1. клас в условия на целодневна организация на учебно-възпитателния процес
Страници: 53 стр.
Цена: 85 лв.
Още информация
 

 
Реферат по Социално предприемачество
 
  15078
Област / Дисциплина: Икономика / Социално предприемачество
Тема: Социална икономика. Социално предприемачество. Социални предприятия.
Страници: 13 стр.
Цена: 8 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Основи на управлението
 
  15077
Област / Дисциплина: Икономика / Основи на управлението
Тема: Възникване, развитие и приложение на Теория на справедливостта (Ст. Адамс)
Страници: 10 стр.
Цена: 6 лв.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Индустриален мениджмънт
 
  15070
Област / Дисциплина: Икономика / Индустриален мениджмънт
Тема: ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА „ВАРНА – ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА
Страници: 89 стр.
Цена: 100 лв.
Още информация
 

 
Курсова работа по Статистика
 
  15069
Област / Дисциплина: Икономика / Статистика
Тема: Професия логопед- значение и предизвикателства
Страници: 9 стр.
Цена: 6 лв.
Още информация
 


Напред >>


 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2023