. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: педагогика

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 11 до 20. Общо 881

 
Курсова работа по Педагогика
 
  14736
Област: Педагогика
Дисциплина: Педагогика
Вид: Курсова работа
Тема: МЕТОДИ ЗА ПСИХОФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СПОРТУВАЩИТЕ АЙКИДО
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социална педагогика
 
  1869
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална педагогика
Вид: Курсова работа
Тема: Агресията и насилието в училищната възраст
Страници: 48 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Педагогика
 
  1885
Област: Педагогика
Дисциплина: Педагогика
Вид: Дипломна работа
Тема: Историческо минало и педагогическо наследство на град …
Страници: 58 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Социална педагогика
 
  1094
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална педагогика
Вид: Дипломна работа
Тема: Психолого-педагогически аспекти на обучението
Страници: 79 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Социална педагогика
 
  14321
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална педагогика
Вид: Реферат
Тема: Стилове на взаимоотношенията в работата на социалния педагог
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа - План конспект по Педагогика
 
  1005
Област: Педагогика
Дисциплина: Педагогика
Вид: Курсова работа - План конспект
Тема: Урок в Детска градина
Страници: 5 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Педагогика
 
  1025
Област: Педагогика
Дисциплина: Педагогика
Вид: Курсова работа
Тема: Властта като фундаментално обществено явление
Страници: 13 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Педагогика
 
  7522
Област: Педагогика
Дисциплина: Педагогика
Вид: Курсова работа
Тема: Отпадането от училище: причини и възможности за превенция
Страници: 17 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Педагогика
 
  11642
Област: Педагогика
Дисциплина: Педагогика
Вид: Реферат
Тема: Актуално състояние на длъжностните институции в учителския колектив
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Педагогика
 
  12684
Област: Педагогика
Дисциплина: Педагогика
Вид: Реферат
Тема: Закон за предучилищното и училищно образование – обща характеристика
Страници: 15 стр.
Още информация
 << Назад Напред >>

Untitled Document
вижте още
Агресията и насилието в училищната възраст
Взаимоотношенията в семейството и отражението им върху децата
Развитие на представата за число у децата от предучилищна възраст: запознаване с числата до 10 и броене
РОЛЯТА НА РЕЧЕДВИГАТЕЛНИТЕ ИГРИ И УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Възпитанието като обществено явление. Социална обусловеност. Роля и функции. Връзки със социализацията
Формиране на хигиенни навици при децата от начална училищна възраст
Неправилно психично развитие
Социално-психологическа характеристика на образованието на ромите в България
Обект и предмет на дефектологията
"Дефиниране на основния понятиен апарат в областта на социалната рехабилитация"

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024