. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: европейска интеграция

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 11 до 20. Общо 233

 
Реферат по Европейска интеграция
 
  10920
Област: Икономика
Дисциплина: Европейска интеграция
Вид: Реферат
Тема: Социална политика на Европейския съюз. Мястото на Българияв нея.
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Политики на европейска интеграция
 
  13980
Област: Икономика
Дисциплина: Политики на европейска интеграция
Вид: Курсова работа
Тема: Приложение на общата селскостопанска политика в България
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Европейска интеграция
 
  13144
Област: Икономика
Дисциплина: Европейска интеграция
Вид: Курсова работа
Тема: Бюджетна политика на Европейския съюз 2014-2020г.
Страници: 13 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Европейска икономическа интеграция
 
  9604
Област: Икономика
Дисциплина: Европейска икономическа интеграция
Вид: Курсова работа
Тема: Потребителски цени и инфлация в Белгия за периода 2007-2014г.
Страници: 21 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Маркетинг, МИО
 
  1507
Област: Икономика
Дисциплина: Маркетинг, МИО
Вид: Курсова работа
Тема: Европейска интеграция и еволюция на конкуренцията. Нови форми и средства за конкуренция
Страници: 31 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Европейска интеграция и проблемите на историческото образование
 
  12081
Област: История
Дисциплина: Европейска интеграция и проблемите на историческото образование
Вид: Курсова работа
Тема: МОДЕРНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ
Страници: 12 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Евроинтеграция
 
  1618
Област: МИО
Дисциплина: Евроинтеграция
Вид: Курсова работа
Тема: Участието на Франция в развитието на процеса на европейска интеграция.
Страници: 42 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Икономика на транспорта
 
  1571
Област: Икономика
Дисциплина: Икономика на транспорта
Вид: Дипломна работа
Тема: Насоки за развитие и усъвършенстване на националния речен и морски транспорт и пристанищата в условията на европейска интеграция
Страници: 135 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Европеистика
 
  11498
Област: Икономика
Дисциплина: Европеистика
Вид: Курсова работа
Тема: Римските договори от 1957г. и европейските интеграционни процеси
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Дистрибуционна политика
 
  10213
Област: Икономика
Дисциплина: Дистрибуционна политика
Вид: Курсова работа
Тема: Развитие на вертикалната интеграция в дистрибуцията в България
Страници: 13 стр.
Още информация
 << Назад Напред >>

Untitled Document
вижте още

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2022