. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: управление

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 2233

 
Курсова работа по Публично управление
 
  7610
Област: Икономика
Дисциплина: Публично управление
Вид: Курсова работа
Тема: Същност на Теорията на Публичното Управление / Определяне на диференция специфика на основните теоретични концепти като: управление, стопанско управление, обществено управление, социално управление , публична администрация , публично управление/
Страници: 14 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 
  12006
Област: Икономика
Дисциплина: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Вид: Курсова работа
Тема: УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Страници: 25 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Бизнес мениджмънт
 
  4462
Област: Икономика
Дисциплина: Бизнес мениджмънт
Вид: Курсова работа
Тема: „Типове организационни структури на управлението ”
Страници: 16 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Стратегическо управление на човешките ресурси и управление на промените в публичната администрация
 
  7322
Област: Икономика
Дисциплина: Стратегическо управление на човешките ресурси и управление на промените в публичната администрация
Вид: Курсова работа
Тема: Стратегическо управление на човешките ресурси
Страници: 18 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социални дейности
 
  14974
Област: Педагогика
Дисциплина: Социални дейности
Вид: Курсова работа
Тема: Стратегическо управление на човешките ресурси в организациите
Страници: 45 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЕ
 
  14828
Област: Икономика
Дисциплина: УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПРЕДПРИЯТИЕ
Вид: Курсова работа
Тема: Политика по управление на рискове в компаниите
Страници: 17 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Активно корпоративно управление
 
  11608
Област: Икономика
Дисциплина: Активно корпоративно управление
Вид: Реферат
Тема: Връзката между конкурентноспособността и корпоративното управление
Страници: 16 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Организация на управление на предприемачеството
 
  8701
Област: Икономика
Дисциплина: Организация на управление на предприемачеството
Вид: Курсова работа
Тема: Управление на човешките ресурси.Формиране на човешките ресурси. Управление на персонала,управление на контактите
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Системи за финансово управление и контрол
 
  5553
Област: Икономика
Дисциплина: Системи за финансово управление и контрол
Вид: Курсова работа
Тема: „Стратегия за управление на риска на Столична Община”
Страници: 20 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Управление на банковия риск
 
  8820
Област: Икономика
Дисциплина: Управление на банковия риск
Вид: Реферат
Тема: Системи за управление на кредитния риск
Страници: 19 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
„Типове организационни структури на управлението ”
Осъществяване на текущ контрол в бизнес организациите
Ситема за възнаграждение в бизнес организациите
Функционален подход в мениджмънта
„Информационни структури и системи в бизнес организацията”
Учебна практика на тема „Бизнес мениджмънт”
„ Личният пример на мениджъра в индустриалните организации ”
Процесите, свързани с упражняването на контрол в бизнес организациите
„Информационни структури и системи в мениджмънта”
Икономически методи за управление в бизнес организациите

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024