. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: публично право

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 494

 
Дипломна работа по Право
 
  7798
Област: Право
Дисциплина: Право
Вид: Дипломна работа
Тема: В Ъ П Р О С И Н А П У Б Л ИЧ Н О - Ч А С Т Н О Т О П А Р Т Н Ь О Р С Т В О
Страници: 31 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международно публично право
 
  12739
Област: Право
Дисциплина: Международно публично право
Вид: Курсова работа
Тема: Същност, особености и източници на Международното публично право
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международно и публично право
 
  6900
Област: Право
Дисциплина: Международно и публично право
Вид: Курсова работа
Тема: Правен режим на чуждунците изобщо и според българското действащо право
Страници: 12 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по регионално развитие
 
  5251
Област: Икономика
Дисциплина: регионално развитие
Вид: Курсова работа
Тема: Административноправни аспекти на публично-частното партньорство в Република България”
Страници: 13 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Международно публично право
 
  11801
Област: Право
Дисциплина: Международно публично право
Вид: Реферат
Тема: Гражданство. Значението му в МПП. Придобиване, загубване и лишаване от гражданство. Режим на гражданството според българското право
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Международно публично право
 
  6955
Област: Право
Дисциплина: Международно публично право
Вид: Реферат
Тема: Н А Т О
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Право
 
  15201
Област: Други
Дисциплина: Право
Вид: Курсова работа
Тема: Държавата и правото в Средна Азия и Иран. Държавно устройство и публично право в Персия. Същност на източна деспотия.
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И ИНСТРУМЕНТИ
 
  14042
Област: Икономика
Дисциплина: ИНВЕСТИЦИИ, ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ И ИНСТРУМЕНТИ
Вид: Курсова работа
Тема: ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Търгове и конкурси в строителството
 
  11922
Област: Икономика
Дисциплина: Търгове и конкурси в строителството
Вид: Курсова работа
Тема: Добри практики при публично – частното партньорство
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международно публично право
 
  8642
Област: МИО
Дисциплина: Международно публично право
Вид: Курсова работа
Тема: СВЕТИЯТ ПРЕСТОЛ
Страници: 19 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Правен режим на чуждунците изобщо и според българското действащо право

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024