. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: публична администрация

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 364

 
Лекции по Публична администрация
 
  2178
Област: Публична администрация
Дисциплина: Публична администрация
Вид: Лекции
Тема: Лекции по публична администрация
Страници: 50 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Публична администрация
 
  2398
Област: Публична администрация
Дисциплина: Публична администрация
Вид: Курсова работа
Тема: Организационна структура на публичната администрация в България
Страници: 37 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Публична администрация
 
  1258
Област: Публична администрация
Дисциплина: Публична администрация
Вид: Реферат
Тема: Реформата в публичната администрация и Европейския съюз
Страници: 52 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социална администрация
 
  8131
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална администрация
Вид: Курсова работа
Тема: Публична и държавна администрация.Разграничение между публична и частна бизнесадминистрация, социална администрация
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Публична администрация
 
  8240
Област: Публична администрация
Дисциплина: Публична администрация
Вид: Курсова работа
Тема: Външно-политически фактори на риска-анализ на системата от показатели
Страници: 8 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Европейска публична администрация
 
  6807
Област: Икономика
Дисциплина: Европейска публична администрация
Вид: Курсова работа
Тема: Принципи и подходи при подбора на служители в европейската публична администрация
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Курсов проект по Публична администрация
 
  8043
Област: Публична администрация
Дисциплина: Публична администрация
Вид: Курсов проект
Тема: Подобряване качеството на обслужване при управлението и обслужването от „Общинско предприятие (ОП) Копривщица „
Страници: 21 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Публична администрация
 
  1341
Област: Публична администрация
Дисциплина: Публична администрация
Вид: Дипломна работа
Тема: Гражданското участие в местното самоуправление на България
Страници: 100 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Публична администрация
 
  8236
Област: Публична администрация
Дисциплина: Публична администрация
Вид: Курсова работа
Тема: Регионална политика на ЕС – цели, инструменти, развитие
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Публична администрация
 
  1082
Област: Публична администрация
Дисциплина: Публична администрация
Вид: Курсова работа
Тема: Социалната сфера в местното самоуправление
Страници: 5 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Лекции по публична администрация
Атестиране (оценяване работата) на служителите в държавната администрация
Агенция "Митници"
Сравнителен анализ на концесионно съглашение и сделка В.О.Т.
Гражданското участие в местното самоуправление на България
Организационна структура на публичната администрация в България
Публичните политики на прехода
”РЕФОРМА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
Служебните правителства в България (сравнителен анализ)
Фондации - същност, особености и значение

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024